Działalność

Formy świadczenia usług przez Kancelarię zależą od potrzeb konkretnego klienta i mogą polegać na:


• wykonywaniu stałej obsługi prawnej wykonywanej bądź za określonym zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym, bądź na podstawie poszczególnych zleceń klienta rozliczanych każdorazowo na ustalonych przez strony warunkach,

• bieżącej pomocy prawnej realizowanej na podstawie poszczególnych zleceń klientów i na warunkach z nim uzgodnionych.


Pomoc prawna może być świadczona, w zależności od potrzeb klientów:

• w Kancelarii,

• w siedzibie lub miejscu zamieszkania klienta,

• w formie reprezentowania klienta przed sądami, organami administracji publicznej, innymi osobami, organami lub organizacjami. Kontakt z Kancelarią możliwy jest za pomocą wszelkich dostępnych środków, tj.: osobiście, telefonicznie, listownie, za pomocą poczty elektronicznej.