O mnie

Aneta Golimowska

Jest absolwentem stacjonarnych studiów na kierunku Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w roku 2000.

W roku akademickim 2000/2001 ukończyła z wynikiem celującym Podyplomowe Studia Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie.

W okresie 2009 - 2013 ukończyła prawnicze studia doktoranckie na Wydziale PiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2011 – 2013 odbyła aplikację radcowską w OIRP w Katowicach zakończoną złożeniem w roku 2014 z wynikiem pozytywnym egzaminu radcowskiego i wpisem na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod nr Kt 3319.

Od 2000 r. stale pracuje zawodowo na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa.